Historiek

1959-1969
 

september 1959

Onze school gaat van start als afdeling van de “Vrije Technische Scholen Sint-Idesbald-Veurne” (directeur E.H. Albert Declerck). Als naam krijgen wij “Vrije Technische Scholen Sint-Aloysius-Diksmuide”. Ook het Diksmuidse College (directeur E.H. Aubert Heyman) helpt ons patroneren. Er zijn 65 leerlingen die over twee klasgroepen verdeeld worden. Ze volgen er les in de leegstaande gebouwen van de Diksmuidse stadsschool aan het Schoolplein. Leraars van dit eerste schooljaar zijn: André Mortier, Urbain De Lameilleure, André Viaene (Veurne), Gabriël Van Canneyt, André Cornette, André Degraeve, Paul Vandepitte, Eduard Debert, E.H. Gerard Boone.

5 januari 1960

De werkplaats wordt feestelijk ingewijd. We vinden er kleine houten werkbanken, voorzien van een stalen bankschroef voor de metaalbewerking en van een houten spanschroef voor de houtbewerking. Er is ook één tafelboormachine met open aandrijving.

11, 12 en 13 april 1960

De school houdt haar eerste retraite (bezinning) in de werkplaats. Er is een pater, er zijn liederen en lezingen, er is paasbiecht en communie.

26 mei 1960

Op Hemelvaartsdag organiseren wij onze eerste Open Dag. Onze school boezemt onmiddellijk vertrouwen in bij de vele bezoekers.

2 juni 1960

De leerlingen gaan op schoolreis en bezoeken Beloeil, de Kluisberg, Tiegem en Dadizele.

30 juni 1960

In zaal Onze Kring in de Wilgendijk beleven onze leerlingen hun eerste “plechtige prijsuitreiking”.

Begin augustus 1960

Het bisdom benoemt E.H. Georges Obin tot prefect aan de school. Hij bereddert er de dagdagelijkse beslommeringen.

1 september 1960

De school start haar 2e jaar met 94 leerlingen, verdeeld over 4 klasgroepen.

Na het eerste jaar (oriëntatiejaar) kunnen onze jongeren kiezen voor een technische richting (A3) of een beroepsrichting (A4), telkens in de studierichting mechanica.

Augustus 1961

Ons eerste nummertje van ‘Contact’ verschijnt.

September 1961

De school krijgt een nieuwe naam en wordt ‘Vrij Technisch Instituut Sint-Aloysius - Diksmuide’. (Later verdwijnt de heiligennaam).

1961-1962-1963

Het machinepark wordt steeds verder uitgebreid, via zware investeringen. Er komt ook een nieuw en groot werkplaatsencomplex, evenwijdig met de Ijzerlaan.

30 juni 1963

Ons VTI reikt de eerste diploma’s en brevetten uit aan zijn afgestudeerde leerlingen. Ze zijn met 24. Fernand Deswarte is laureaat in de A3, zijn broer Gilbert in de A4. De personeelsleden zijn op dit ogenblik: E.H. Georges Obin, secretaris Daniël Maes, de leerkrachten André Mortier, Urbain De Lameilleure, André Cornette, André Behaeghel, Valère Devos, Frans Vandermarcke, Michel Maeckelbergh, Marcel Pynebrouck, Walter Jodts, Sylvère Hongenae, Herman Gesquière, Jozef Hondekijn, René Symoen, Rogier Van Collie en Valère Dessein.

1964 – 1965 – 1966

Er worden zware investeringen gedaan in de afdeling mechanica. Het machinepark wordt hierbij sterk uitgebreid.

5 augustus 1967

Prefect E.H. Georges Obin wordt door zijn bisschop tot directeur aan het VTI benoemd. De school is nu volledig autonoom geworden.

1 september 1967

De school start een afdeling A2-mechanica. Hierdoor bezit het VTI nu een hogere cyclus. Opnieuw wordt heel wat geïnvesteerd, zodat men de industriële uitdagingen van dit ogenblik aankan.

1 september 1967

Leraar Etienne Deseyne start met de afdeling A3-houtbewerking. Deze nieuwe studierichting is aanvankelijk van uiterst primitief materiaal voorzien.

Oktober 1967

De eerste houtbewerkingsmachine wordt aangekocht. Nu kan het hout voor de oefeningen machinaal voorbereid worden.

Najaar 1967 – voorjaar 1968

De werkplaats houtbewerking wordt nu steeds beter uitgebouwd, het machinepark krijgt een modern uitzicht.

2 januari 1968

Gerard Sanders wordt onze eerste onderhoudswerkman (tot 1981).

September 1968

Leraar Gerard Boussemaere, industrieel ingenieur, wordt het boegbeeld van de A2-afdeling mechanica.

September 1968

Leraar Rogier Van Collie wordt aangesteld tot werkmeester. Hij krijgt de opdracht om de technische activiteiten van alle afdelingen te coördineren.

1 september 1968

Onder impuls van de KAJ start leraar René Symoen de “Kernwerking”, een soort voorloper van de “leerlingenraad”. Vele jaren lang (tot begin de 80-er jaren) organiseren de leerlingen van 5e en 6e jaren allerlei parascolaire activiteiten. De Kernwerking geeft ook een eigen schoolkrantje uit (tot 1982). Het draagt de titel “O.K.”, wat staat voor “Onze Krant”.

September - oktober 1968

Leraars Herman Demoen en Jozef Hondekijn worden de bezielers van SOVTI (Sport en Ontspanning VTI). De nieuwe vereniging organiseert weldra voetbalwedstrijden, volleybalmatchen, wielertoerisme.

Voorjaar 1969

Er wordt een “dia-sono-montage” samengesteld. Mooie dia’s en aangepaste muziek geven een beeld van het dagdagelijkse leven binnen het VTI. De montage wordt vele jaren getoond in talrijke gemeenten van het Diksmuidse en vormt een stevige uiting van public relations.

3 mei 1969

Schoolpionier André Mortier ziet de kans schoon om een Oudleerlingenbond op te starten. De vereniging start goed maar houdt na enkele jaren op te bestaan.

15 mei 1969

Ons VTI organiseert een groots schoolavondfeest onder de naam Elmeho (Elektriciteit, mechanica, hout).

1 september 1969

De A2-afdeling Elektriciteit wordt opgestart. Leraar Jozef Hondekijn, industrieel ingenieur, wordt er de stuwende kracht. Ook hier zijn de huisvesting en de uitrusting aanvankelijk heel primitief.

1970-1979
 

1 maart 1970

Romain Vandoorne volgt Rogier Van Collie op als “werkmeester”. De functie verandert een paar keer van naam: “werkplaatsleider” en op heden “technisch adviseur-coördinator”.

Mei 1970

De reis naar Parijs wordt voor de eerste maal ingericht. Tijdens een ééndaagse uitstap bezoeken de leerlingen van 3A2 Mechanica de Lichtstad, onder leiding van leraren Jan Verstraete en René Symoen.

1970-1971

De afdeling Elektriciteit wordt geleidelijk voorzien van de nodige infrastructuur.

1 september 1972

Leraar Maurice Goeman brengt de eerste NC-sturing binnen onze school. Ettelijke maanden later is ons VTI de eerste technische school in Vlaanderen die over een NC-geprogrammeerde machine met optische ponsbandlezer beschikt.

1972

De school barst uit haar voegen. Er moeten dringend nieuwe bronnen aangeboord worden om iedereen te kunnen huisvesten. Twee tekenklassen van het VTI krijgen onderdak in het verkrotte en leegstaande gebouw van het Sint-Jansrusthuis. Ook de oude gebouwen van “Onze Kring” in de Wilgendijk worden ingeschakeld.

28 november 1972

De toenmalige directieraad (E.H. Obin, Romain Vandoorne, André Mortier, Rogier Van Collie, René Symoen en Herman Demoen) komt op bezoek bij Mgr. Desmedt. De bisschop belooft de school zijn volle steun voor de toekomst.

1973

Onze school gaat op zoek naar een geschikt bouwterrein en naar interessante leningsvoorwaarden. De toekomstige vestiging van het “nieuw” VTI wordt bepaald in de Cardijnlaan, waar een groot stuk bouwgrond wordt aangekocht.

1974-1976

De administratieve molen draait nu wel heel langzaam. De goedkeuring van de lening via het waarborgfonds laat op zich wachten. Tenslotte kan Romain Vandoorne, met de hulp van CVP-politicus Wilfried Martens, de zaak in orde krijgen.

1977

Er vinden nu wekelijkse werkvergaderingen met de bouwheer, de architect, de ingenieurs van het studiebureau en de aannemers plaats. De bouwwerken voor een nieuw scholencomplex gaan van start.

Paasvakantie 1978

Het VTI verlaat het vertrouwde Schoolplein en verhuist naar zijn locatie aan de Cardijnlaan.

27 mei 1978

De nieuwe schoolgebouwen worden plechtig ingewijd. het programma: een welkomstwoord door directeur Obin, een korte historiek door leraar René Symoen, een plechtige inzegening door Mgr. Eugeen Laridon. Vele prominenten uit de onderwijswereld zijn aanwezig, samen met heel wat geestelijke en burgerlijke overheden.

16 maart 1979

Ons VTI beleeft zijn eerste sportdag op sportplein Zonnestraal. De volledige school neemt deel aan een atletiekmeeting waarbij 10 atletiekdisciplines aan bod komen. Sportleerkrachten Herman Demoen en André Viaene leiden alles in goede banen.

1980-1989
 

1980-1981

Onze schoolgemeenschap geniet volop van de nieuwe accommodaties aan de Cardijnlaan. Het VTI kan op technologisch gebied nu volop wedijveren met elke technische school van het bisdom.

1 september 1981

De hogere beroepsafdeling Lassen-Constructie gaat van start. Leraren Eddy Malfait en Etienne Vansteenlandt worden er de pioniers.

1 september 1982

Een revolutionair gebeuren: onze deuren gaan open voor meisjesleerlingen. Een studierichting Sociaal-Technische wordt opgericht: 10 meisjes schrijven zich in. Ook vijf vrouwelijke leerkrachten doen hun intrede: Christiane Carette, Hilde Vangheluwe, Marijke De Wolf, Marie-Jeanne Beke en Annie Dejonckheere. De naam Sociaal-Technische wordt later gewijzigd in Sociale en Technische Wetenschappen (1990).

1 september 1982

Oprichting van een 7e specialisatiejaar Industriële Computertechnieken. Na een tiental jaar verdwijnt deze studierichting (1994).

1 september 1983

Onze school stapt in het type I of VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs). In de lege gebouwen van het Sint-Niklaasinstituut richten het College en het VTI een vorm van “Middenschool” op. Mevrouw Miriam D‘Haene wordt de plaatselijke verantwoordelijke.

1 september 1983

Het VTI fuseert met het Sint-Niklaasinstituut en neemt ook de meisjesinstituten van Pervijze, Vladslo en Merkem over.

1 september 1983

De school krijgt er de afdeling Kleding bij en Zuster Geneviève coördineert de hele zaak.

Mei 1984

Het VTI organiseert een eerste Crea-modeshow. Het wordt een massaspel met modedefilé, choreografie, bindteksten, sketches.

Mei 1984

Onze school viert zijn zilveren jubileum met een verzorgde Academische Zitting. Heel wat prominenten en bedrijfsleiders wonen de viering bij, tot zelfs de directeur van het Katholiek Onderwijs, E.P. Boone.

1 september 1985

Er wordt een afdeling Personenzorg opgericht. Ook de 2e graad Elektromechanica komt tot stand.

Mei 1985

Onze zesdes van het Sociaal-Technische trekken voor een driedaagse reis naar Londen onder begeleiding van Christiane Carette en René Symoen.

1 september 1986

Aan het VTI start men met een 7e specialisatiejaar Motorenonderhoud. Leraar Marc Vanhoucke wordt hier het duiveltje-doet-al. Na enkele jaren houdt dit specialisatiejaar er mee op (1994).

1 september 1986

Ons VTI ziet het ontstaan van een autonome afdeling BSO-Houtbewerking.

1986-1987

Het hoopvol gestarte VSO beleeft zijn laatste schooljaar. Na veel spanningen gaan College en VTI opnieuw elk hun eigen weg.

1 september 1987

Binnen het VTI verschijnt de afdeling Handel en Administratie. Lerares Rita Decoster wordt hier de pionier. De richting krijgt later een nieuwe naam: Handel

1 september 1987

Zuster Marie-Ignace wordt werkmeesteres voor de “zachte” studierichtingen.

1 september 1987

Personenzorg krijgt een verlengstuk, door de oprichting van de richting Ontvangst en Bediening. Later wordt de naam gewijzigd in Organisatiehulp (1991).

1 september 1987

Industriële Wetenschappen gaat van start in de 3e graad. Leraar Jonny Dekeyser zorgt voor een stevig wiskundig fundament bij zijn leerlingen.

1 september 1987

Zowel ons TSO-Hout als ons BSO-Houtbewerking krijgen hun bovenbouw in de derde graad.

1988

Ons VTI bloeit in al zijn studierichtingen. Het leerlingenaantal is heel omvangrijk geworden en ook het lerarenkorps breidt verder uit.

Voorjaar 1989

Leerlinge Isabelle Vandenbroele uit onze Kleding wint de “Mode Grand Prix” van het blad Neue Mode in München. Spijtig genoeg gaat onze afdeling Kleding weldra ten onder, door de crisis in de textielnijverheid (1992).

11 maart 1989

Het VTI start zijn viering “30 jaar jong”. Een heus feestprogramma wordt uitgewerkt: eucharistieviering met Mgr. Vangheluwe, quiz, kaarting, volksspelen, barbecue…

3 mei 1989

Premier Wilfried Martens bezoekt onze school.

1 september 1989

Weer verschijnt een nieuwe klas: een 7e specialisatiejaar Industriële Schrijnwerkerij. Ook hier wordt alles na enkele jaren stopgezet (1994).

1990-1999
 

Schooljaar 1990-1991

De computer doet volop zijn intrede in de tekenlessen, via Robocad en later Robodraw.

Schooljaar 1991-1992

Romain Vandoorne bouwt in samenwerking met het VTI-personeel een heus democratiseringsproces uit. Er ontstaat een directieteam en verschillende werkgroepen zien het licht.

Schooljaar 1991-1992

De richting Elektromechanica beëindigt haar activiteit.

1 september 1993

Directeur E.H. Georges Obin neemt afscheid van het VTI, na een opdracht van meer dan 30 jaar. Hij wordt door de bisschop van Brugge tot pastoor van de Sint-Rectrudisparochie in Reninge aangesteld.

1 september 1993

Het VTI verwelkomt zijn tweede directeur: Herwig Haentjens. Hij wordt een ware ombudsman en een stevig contactpersoon met de industrie.

1993-1994

Aan het VTI gaan steeds meer werkgroepen van start. Eén van de eerste is de werkgroep “Cultuur” die onder de leiding van lerares Marijke De Wolf heel wat initiatieven neemt.

2 december 1994

Binnen het VTI wordt de nieuwe keuken in gebruik genomen. Alle lessen van de “zachte” studierichtingen kunnen nu aan de Cardijnlaan gevolgd worden.

1995-1996

De derde graad Houttechnieken krijgt een heus labo Houtbewerking. De techniciteit van dit labo vormt een stevige educatieve inbreng. Leraar Stefaan Van Bockstael geeft voor dit initiatief de start.

1995-1996

Leerkrachten Bernard Buyse en Hilde Vangheluwe (opgevolgd door Stefaan Van Bockstael) starten hun mentoraat voor de opvang en de begeleiding van nieuwe VTI-leraressen en –leraars.

1 september 1996

Door allerlei administratieve belemmeringen komt er een voorlopig einde aan de afdeling Elektriciteit.

1 september 1997

De afdeling Handel organiseert haar eerste mini-onderneming waarbij zij kaarsen produceren en verkopen onder de naam “Candle Art”.

Einde schooljaar 1997-1998

Er wordt gestart met een “Leerlingenraad”.

1 september 1998

De inrichtende machten van het VTI en van het College worden samengevoegd tot één bestuurscollege.

19 oktober 1998

Het VTI beleeft zijn eerste Milieudag op initiatief van lerares Christina Organe. Onze leerlingen bekijken hun omgeving met heel andere ogen. Dit milieubewustzijn is trouwens al vele jaren op onze school aanwezig dank zij leraar Michel Maeckelbergh.

12 mei 1999

Tijdens een plechtige academische zitting ter gelegenheid van 40 jaar VTI wordt het boek “Kroniek van een school” voorgesteld. De redactie bestaat uit Romain Vandoorne, Etienne Deseyne en René Symoen.

2000-2009
 

2000-2001

De school blaakt van enthousiasme en ziet de toekomst hoopvol tegemoet. Educatieve uitstappen, studiebezoeken, sportactiviteiten, culturele programma’s, pastorale werking … zorgen ervoor dat het VTI een “bruisende” school wordt.

1 september 2001

Ons VTI verwelkomt zijn derde directeur: Bart Laleman.

1 september 2001

De school start opnieuw met “elektriciteit”. Het wordt een studierichting Elektrotechnieken/Elektrische Installatietechnieken.

April 2002

Het systeem van de bedrijfsstages wordt verder uitgewerkt. Naast de zesdejaars nemen nu ook enkele klassen van de vijfdes deel aan deze vorming.

12 maart 2003

De pastorale werkgroep organiseert voor de eerste maal een zeer geslaagde Mondiale dag.

1 september 2003

Onze school beleeft een hoogconjunctuur. 536 leerlingen volgen les aan het VTI.

1 september 2003

Er zijn opnieuw zevende specialisatiejaren.

Een klas Organisatie-assistentie en een klas Fotolassen gaan van start.

Nieuwjaar 2004

Leraar Koen Geldof wordt de nieuwe technisch adviseur-coördinator, na het afscheid van TAC Romain Vandoorne.

Lente 2004

De school komt steeds meer in de actualiteit. De massamedia, zowel geschreven pers als radio en TV, brengen uitvoerig verslag over wat reilt en zeilt binnen de school.

19, 20 mei 2004

Het VTI viert zijn 45-jarig bestaan. Een academische zitting en een geslaagde Opendeurdag beklemtonen dit feestelijk gebeuren.

1 september 2004

De school groeit opnieuw uit haar voegen. Het leerlingenaantal is inmiddels opgeklommen tot 580.

1 september 2004

Een nieuw zevende specialisatiejaar wordt opgericht: Bijzondere Schrijnwerkconstructies. Het beroepenveld “Bouw” wordt eveneens ingericht.

1 september 2004

Een nieuw zevende specialisatiejaar wordt opgericht: Bijzondere Schrijnwerkconstructies.

Oktober 2004

Tijdens de pedagogische studiedag brengen de personeelsleden een bezoek aan de Europese culturele hoofdstad Rijsel.

Februari 2005

De leerlingen van klas 5 STW behalen met hun project ‘arm en rijk’ de eerste prijs op Technon.

1 april 2005

De schoolraad wordt opgericht. Deze vervangt de vroegere participatieraad. Deze raad wordt samengesteld uit afgevaardigden van het personeel, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap.

20 april 2005

De notariële akte wordt verleend voor de aankoop van een loods van het failliette bedrijf Carpet Yarns. De totale oppervlakte van de aangekochte grond bedraagt 75a32ca. Op het perceel staat een loods met een oppervlakte van 3000 m².

April 2005

De leerlingen van 6 STW gaan in het kader van een Twinningsproject gedurende een week op studiereis naar Marrakech (Marokko).

September 2005

Onze school telt meer dan 600 leerlingen.

Februari 2006

De leerlingen van de houtafdeling helpen een stuk geschiedenis te bewaren. Zij herstellen een noodwoning die nabij de Ijzertoren geplaatst wordt.

Maart 2006

De leerlingen van de studierichting lassen bouwen aan de Ijzertoren een “muur van granaten” met oorlogsschroot.

April 2006

Het project ‘Panamarenko’ wordt opgebouwd door de leerlingen van 3+4+5 bso.

9 maart 2006

De jaarlijkse mondiale dag start met een mondiaal ontbijt. In het kader van Broederlijk Delen treedt Ronny Mosuse op in de zalen van Salons Saint Germain voor alle leerlingen en alle personeelsleden.

April 2006

De leerlingen van 5Ha-IW nemen deel aan een LOK-project. LOK staat voor ‘Leerlingen en Oud-leerlingen in de Kijker’. Onze oud-leerlingen Michel Pollentier, Peter Farazijn en Stefaan Vermeersch werkten mee aan dit project.

Mei 2006

De afdeling houtbewerking krijgt een vernieuwd machinepark.

Mei 2006

De leerlingen van het 7de jaar gaan via een Europees project gedurende drie weken op buitenlandse stage naar Roemenië.

1 september 2006

Voor het eerst in de geschiedenis van onze school heeft het leerlingenaantal de kaap van 650 leerlingen overschreden. Er lopen 680 leerlingen school in het V.T.I..

1 september 2006

Miriam D’Haene wordt aangesteld als eerste adjunct-directeur in de geschiedenis van het V.T.I..

September 2006

Per graad wordt er een graadcoördinator aangesteld:

• eerste graad : Jeroen Desender,

• tweede graad : Patrick Desender,

• derde graad : Bernard Buyse.

September 2006

Het mentoraatschap krijgt een wettelijk kader. Bernard Buyse, Veerle Maes en Stefaan Van Bockstael nemen de verantwoordelijkheid op zich om via een stappenplan doorheen het jaar de nieuwe personeelsleden en stagiairs te begeleiden.

September 2006

Onze school heeft voor de bereiding en de verdeling van de maaltijden een samenwerkingsverband afgesloten met een externe firma Scolarest.

2006-2007

Onze oud-leerling Judith Geldof (6 HA 2006) is gedurende één schooljaar AFS-studente in de VS. Dit schooljaar is Rodrigo Delabetha uit Paraguay AFS-student op onze school.

25 januari 2007

In het kader van gedichtendag worden doorheen de hele school gedichten aangebracht.

Februari 2007

Tijdens de krokusvakantie gaat Eddy Decaestecker met drie leerlingen van onze school met Damiaanactie naar Bangladesh op inleefreis.

April 2007

De leerlingen van 6 STW gaan op studiereis naar Marrakech.

Mei 2007

De leerlingen van de zevende specialisatiejaren gaan op stage-aanvullende activiteiten naar Alanya(Turkije).

1 september 2007

Twee nieuwe studierichtingen gaan van start. In de tweede graad wordt er gestart met de studierichting kantoor. In de derde graad wordt de studierichting organisatiehulp omgevormd tot de studierichting verzorging.

September 2007

Klas 6b wordt ingericht als verzorgingslokaal.

September 2007

De werkgroep ‘milieu en gezondheid’ gaat van start. Doorheen het schooljaar worden vele acties georganiseerd;

Oktober 2007

Onze schoolkrant ‘Contact’ verschijnt voortaan vier maal per jaar in een vierkleurendruk.

7 november 2007

De leerlingen van klas 5 STW organiseren een debatavond in CC-Kruispunt met als thema ‘Landbouw hier, landbouw daar, landbouw overal?’.

2007-2008

Naast de lesmomenten bruist onze school van sport- en spelactiviteiten.

30 januari 2008

Matthias Grymonprez, leerling uit het 6de jaar elektrische installatietechnieken behaalt de eerste plaats in de provinciale Elektro Challenge.

23 februari 2008

De vijfde editie van onze schoolfuif ‘Eskimoon’ wordt een groot succes.

16 april 2008

De notariële akte wordt verleend voor de aankoop van een tweede loods (462m²) van het failliette bedrijf Carpet Yarns.

18 april 19 april 2008

Voor de eerste keer wordt een schooltoneel gebracht. ‘Let’s play a play’ werd geschreven door onze leerkrachten.

April – mei 2008

De leerlingen van 6 Ha – 6 IW gaan op studiereis naar Barcelona. De leerlingen van 6 STW nemen deel aan het Twinningsproject naar Marrakech. De leerlingen van de zevende specialisatiejaren gaan op buitenlandse aanvullende stages naar Alanya (Turkije).

Mei 2008

De leerlingenraad bouwt een eigen lokaal.

Mei 2008

Binnen het VTI van Diksmuide wordt een domoticacentrum opgericht.

29 juni 2008

Eddy Decaestecker gaat met zeven leerlingen van onze school gedurende drie weken op bouwkamp naar Bangladesh.

1 september 2008

Het 50ste schooljaar wordt feestelijk ingezet met een ballonnenwedstrijd. Aan de voorgevel worden zes grote banners en een nieuw logo onthuld.

3 oktober 2008

In het kader van 50 jaar VTI wordt aan de personeelsleden een verwendag aangeboden.

17 oktober 2008

Een optreden van Odiel Van Caeyzeke in zaal Lecca te Leke n.a.v. de 50ste verjaardag geniet veel bijval.

21 november 2008

De quizavond die georganiseerd wordt in het teken van het jubileumjaar kent een groot succes.

8 februari 2009

Het VTI viert zijn 50ste verjaardag met een feestelijke eucharistieviering in de decanale kerk van Diksmuide. De viering wordt voorgegaan door bisschop Roger Vangheluwe in concelebratie met alle priesters en diakens die verbonden waren/zijn met het VTI. Vanuit de verschillende studierichtingen brengen leerlingen gaven aan tijdens de offerande.

8 februari 2009

Na de feestviering in de kerk volgde er een feestelijke optocht naar het CC Kruispunt. Directeur Laleman opent er de academische zitting. Enkele gastsprekers nemen het woord : senator Yves Leterme, gouverneur P. Breyne, burgemeester L. Laridon en schepen van onderwijs M. De Keyrel.

Na het academisch moment volgt er een receptie die aangeboden werd door het stadsbestuur. Alle genodigden kregen de mogelijkheid om aan te schuiven voor een feestelijke maaltijd in Salons Saint Germain.

Maart 2009

Lokaal 4 wordt een informaticaklas. Iedere leerkracht kan dit lokaal reserveren om de ict-doelstellingen uit het leerplan te realiseren.

14 maart 2009

Voor de oud-personeelsleden werd tijdens dit jubileumjaar een verwendag georganiseerd. Met de paardentram trokken ze via de ‘Gevallen Engel’ in Sint-Jacobskapelle naar de oude site van het VTI op het H. Hartplein. Het middagmaal werd genomen in ‘de Capiello’. De dag werd afgesloten met een partijtje bowling.

17 maart 2009

Onze school organiseert een inleefweek van Zuster Methilda uit India.

17 maart 2009 – 20 maart 2009

Voor de derde maal krijgt onze school een inspectieteam over de vloer voor een doorlichting. Dit maal was het een gedifferentieerde doorlichting die slechts enkele aspecten van het schoolgebeuren inspecteerde.

24 april 2009

In samenwerking met TMF-stressfector werd de school omgetoverd in een heuse festivalsfeer. Voor onze leerlingen was dit een hoogtepunt in het feestjaar. DJ Wout was de centrale gast op het festival.

5 mei 2009

Voor het eerst wordt er een dag van het milieu en de gezondheid georganiseerd. De leerlingen konden via verschillende workshops deelnemen aan allerlei acties.

20 mei 2009

Het VTI krijgt koninklijk bezoek van prins Laurent. Ook Mieke Van Hecke, secretaris generaal van het Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs is aanwezig. De prominenten tekenden het gulden boek van de school en verklaarden de 50ste Opendag officieel voor geopend.

21 mei 2009

De 50ste Opendag lokte weerom een grote massa mensen naar onze school. Het promotiefilmpje n.a.v. het jubileumjaar werd een blikvanger.

29 mei 2009

De klaslokalen werden omgetoverd in verschillende decors. Om het kwartier kon men starten met een theaterwandeling doorheen de klassenblok. Treffende scènes werden er gebracht rond ‘oorlog en vrede’.

31 mei 2009

De ouderraad organiseert n.a.v. het jubileumjaar een sneukeltocht doorheen enkele deelgemeenten van Diksmuide.

30 juni 2009

Het jubileumfeest wordt afgesloten met een feestelijke personeelsbijeenkomst. Herman Dujardin en Dirk Maddelein nemen afscheid van het VTI.

1 juli 2009 – 4 juli 2009

Het jaarlijks schoolkamp wordt georganiseerd in Houtem. Voor de leerlingen beleven er onvergetelijke momenten.

1 september 2009

Op 1 september 2009 zijn er 700 leerlingen op school. Nog nooit kende onze school zo’n groot aantal leerlingen. De rode draad doorheen het nieuwe schooljaar vormt ‘Design 2010’. De nieuwe studierichting ‘het 7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg’ gaat van start.

September 2009

De afdeling elektriciteit ondergaat onder impuls van enkele leerkrachten uit de afdelingen elektriciteit, hout en metaal een ware metamorfose.

3 oktober 2009

Vijf en zes Handel en IW trekken op studiereis naar Barcelona.

Oktober 2009

Labo mechanica wordt vernieuwd. Nieuwe pc’s, nieuwe didactische CNC-machines… werden aangekocht.

13 november 2009

Onder het oog van TV-‘Focus’ en samen met de provincie West-Vlaanderen kregen de leerlingen van het derde jaar basismechanica en hout een workshop (‘Food rock’) rond duurzame voeding.

30 januari 2010

Voor het eerst organiseert het VTI een ‘pre-Eskimoon’-fuif voor de leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar. Vanaf 21 u. werd de jaarlijkse Eskimoonparty georganiseerd.

1 februari 2010

Dit wordt een historische dag in het bestaan van het VTI van Diksmuide.De school telt een record aantal van 712 leerlingen.

10 februari 2010

Een 50-tal dolenthousiaste leerlingen en begeleidende personeelsleden trekken op skireis naar Oostenrijk.

15 februari 2010

De openbare aanbesteding voor de verbouwing van de aangekochte loodsen van het failliete bedrijf Carpet Yarns gaat door in het schoolrestaurant. De ruwbouw en afwerking wordt toegewezen aan de firma Six uit izegem, het sanitair aan de firma Dewaele uit Jabekke, de elektriciteit aan de firma Decadt uit Pervijze en de stofafzuiginstallatie aan de firma Amotec uit Deerlijk.

Februari 2010

De verwarming in de werkplaatsen wordt vernieuwd. Er komt een aansluiting op aardgas. De werkplaatsen worden voortaan verwarmd met gasgestookte warme luchtblazers.

18 maart 2010

In samenwerking met Auxilios organiseert onze school een solliciatietraining en een jobbeurs voor de laatstejaars in de Boterhallen van Diksmuide.

2 maart 2010

Het VTI ontvangt 7 Marokkaanse leerlingen en drie begeleidende leerkrachten. Zij zijn gedurende een volledige week onze gasten.

19 april 2010

Voor het eerst organiseren we een buitenlandse studiereis voor de leerlingen van het vijfde jaar technieken naar Verona. Er staat een uitwisseling met een Don Boscoschool op het programma.

13 mei 2010

De 51ste Open Dag.

1 juni 2010

De verbouwingswerken aan de aangekochte loods van Carpet Yarns gaan van start.

2010-2019
 

1 september 2010

Het 6de leerjaar Kantoor wordt ingericht.

Het “Second teacher”-project wordt gelanceerd in het bso.

September 2010

De redactieraad van de schoolkrant ‘Contact’ viert de 50ste jaargang.

23 september 2010

De eerstesteenlegging vindt plaats in aanwezigheid van o.a. Lies Laridon burgemeester van Diksmuide, Bercy Slegers politiek secretaris van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en tal van genodigden. E.H. W. Jonckheere sprak zijn zegen uit over het nieuwe bouwproject.

30 september 2010

De werkgroep gezondheid en milieu organiseert de eerste Gezondheids-, Milieu- en Veiligheidsdag.

December 2010

De leerlingen van 4 stw brengen doorheen de hele school kerstversiering aan.

December 2010

Op het einde van ieder trimester krijgen de leerlingen die 5 of meer pluspunten hebben behaald een kleine attentie (pluimpas).

17 januari 2011

De leerlingen van het zesde jaar tso en het 7de jaar bso nemen deel aan een sollicitatietraining en jobbeurs die georganiseerd wordt in samenwerking met Auxilios.

Februari 2011

De oud-personeelsleden ontmoeten elkaar in het Esenkasteel.

3 februari 2011

De hele school staat in het teken van cultuur.

25 februari 2011

Het schoolbestuur beslist om de samenwerking binnen de bestaande scholengemeenschap stop te zetten. Voorlopig fungeren het college en het VTI als autonome scholen verder.

Maart 2011

De leerlingen van LC construeren een bijkomende overdekte speelplaats.

Leerlingen behalen een finaleplaats in extern georganiseerde wedstrijden : de Voorleeskampioen, Elektrochallenge, SKF…

April 2011

Enkele leden van de werkgroep gezondheid en milieu leggen een zithoek aan voor de personeelsleden.

9 mei 2011

Onze school krijgt inspectie voor het GOK-beleid. We behalen een maximumscore van 3.8 op 4!

16 mei 2011

Alle buitenlandse studiereizen hebben op hetzelfde moment plaats.

5 bso : Amsterdam / 5 technieken : Verona / 5 HA-IW : Barcelona / 5 STW : Marrakech.

6de jaars : Parijs / 7 bso : Turkije.

30 mei 2011

Voor het eerst trekken de leerlingen van de eerste graad op studiereis naar Disney-Parijs.

2 juni 2011

Tijdens de 52ste Open Dag bezoeken een 3000-tal mensen ons VTI. Tijdens de Open Dag wordt een modeshow georganiseerd met bewoners uit de omliggende RVT’s.

juli 2011

De leerlingen van de eerste en de tweede graad beleven een spetterend schoolkamp.

september 2011

Het project OKIDO ‘Onderwijskosten in de Outlook’ gaat van start.

oktober 2011

De afdeling lassen-constructie bouwt een magazijn voor de afdeling mechanica.

De verbouwingswerken aan ‘New Carpet’ zijn volop in uitvoering.

november 2011

De leerlingen van het 7de jaar fotolassen bouwen een nieuw afdak op de speelplaats.

februari 2012

Onze school ontvangt het label van “oudervriendelijke school”!

De akte de aankoopakte wordt ondertekend voor de woning op het kruispunt Woumenweg – Cardijnlaan.

De gedichtendag werd georganiseerd met als thema ‘VTI Diksmuide onder stroom’!

De leerlingen van de tweede graad beleven een onvergetelijke skireis.

maart 2012

Tijdens de gemeenschappelijke personeelsvergadering VTI-College wordt een quiz gespeeld. De quizmasters Tom Durie en Stephanie Maes leiden alles in goede banen.

april 2012

Leerlingen en leerkrachten uit onze Marokkaanse partnerschool komen naar Diksmuide.

mei 2012

Op de vooravond van de open dag werd het nieuwe gebouwencomplex ‘New Carpet’ plechtig geopend.

Na een sfeervolle viering in de decanale kerk volgde een academische zitting op school. Deze werd o.a. bijgewoond door Mieke Vanhecke (secretaris generaal VVKSO), Carl Decaluwé (gouverneur West-Vlaanderen). De Koninklijke Harmonie ‘De Woudfanfare’ verzorgde een muzikale optocht naar het nieuwe gebouw.

Het VTI organiseert een schooltoneel ‘ART-TV’. De regie lag in handen van leerkracht Véronique Buggenhout.

Juni 2012

Babyboom : in de voorbije drie jaren werden er 41 kinderen geboren bij de personeelsleden.

We nemen afscheid van Jozef Boone als voorzitter van de ouderraad.

Juli 2012

De 10de editie van het schoolkamp gaat door in de Ardennen.

September 2012

Het schooljaar start onder het thema “Olympische verbondenheid”.

Leerkracht Tommy Es wordt door het schoolbestuur aangesteld als nieuwe Technisch Adviseur Coördinator in opvolging van Koen Geldof.

Johan Verbouw wordt de nieuwe voorzitter van onze ouderraad.

Voor het eerst wordt er gewerkt met een digitale agenda.

De GMV-dag (gezondheid-milieu-veiligheid) kent een groot succes.

Oktober 2012

De verwarmingsinstallatie in de klassenblok wordt vervangen.

November 2012

Een nieuwe CNC-machine wordt in gebruik genomen in de houtafdeling.

De school wordt een hele dag ondergedompeld in cultuur.

Op het kruispunt Woumenweg – Cardijnlaan organiseert de provincie een rampoefening waarbij de leerlingen moesten worden geëvacueerd.

Februari 2013

Voor het eerst wordt er een lesmarathon georganiseerd. Met de opbrengst steunen we het project van collega Martine Coussement in Burkina Faso.

Mei 2013

Het schooltoneel ‘Grimmig’ krijgt lovende reacties. De drijvende krachten bij deze productie van hoog niveau zijn leerkrachten Xandrien Depickere en Koen Van de Voorde.

De afdeling lassen-constructie werkt mee aan de projecten ‘reuzenbouw’ en ‘botenbouw’.

De leerlingen van het vijfde, zesde en het zevende jaar gaan op buitenlandse studiereis.

De leerlingen van de eerste graad trekken op studiereis naar ‘Disneyland Parijs’.

Juni 2013

Tijdens een reflectiedag wordt ‘onze pastoraal op school’ onder de loep genomen.

Collega Patrick Desender gaat met pensioen.

September 2013

Het VTI kent een recordaantal leerlingen (730)!

Het schooljaar start onder het thema “Doorheen vuur, water, lucht en aarde Elk-Ander ontmoeten”.

De houtafdeling doorbreekt de kaap van 100 leerlingen.

Twee nieuwe studierichtingen worden er georganiseerd : bso elektrische installaties + tso elektromechanica

Oktober 2013

De culturele werkgroep organiseert een pedagogische studiedag in Brugge.

November 2013

De werkplaatsen mechanica en lassen worden grondig gerenoveerd.

Vier nieuwe lokalen worden ingericht voor de studierichtingen handel en kantoor.

De herdenkingsviering voor onze overleden leerlingen en personeelsleden gaat door in de kerk van Beerst. Carmino Bohez gaat voor in de viering.

De ouderraad brengt reflecterende stroken aan op de fietsen.

December 2013

Voor het eerst organiseert de leerlingenraad een themadag. Heel wat leerlingen en personeelsleden waren verkleed als boer of boerin.

Februari 2014

Niels de Stadtsbader (peter Damiaanactie) feliciteert de leerlingen tijdens de mondiale dag voor de verkoop van stiften t.w.v. ruim 5000 euro t.v.v. Damiaan.

Voor de derde keer komen de leerlingen en de leerkrachten van het Lycée Mohammed VI uit Marrakech op bezoek in het VTI.

Mei 2014

De ouderraad organiseert haar jaarlijkse sneukelroute op 1 mei.

De leerlingen van het vijfde, zesde en het zevende jaar gaan op buitenlandse studiereis.

De leerlingen van de eerste graad trekken op studiereis naar ‘Disneyland Parijs’.

Er wort hevig gesupporterd voor de Rode Duivels op het WK tijdens onze themadag "Summer in Brasil".

Juni 2014

De ouderraad neemt afscheid van Ingrid Vertommen.

Frans Degryse, de onderhoudsman, gaat op pensioen.

Marijke, de enige muziekleerkracht op school, gaat ook op pensioen.

Juli 2014

Het schoolkamp wordt opnieuw een success!

September 2014

784 leerlingen starten het nieuwe schooljaar in onze school! 124 onder hen zijn eerstejaars.

Oktober 2014

De leerlingenraad gaat op vormingsweekend en bespreekt er allerhande voorstellen van leerlingen.

5HB en 7BSC nemen deel aan de opbouw van het evenement "Lichtfront". Ze bouwen een houten constructie op de site aan de Ijzertoren.

November 2014

De "Dag van het kind" wordt ook op onze school onder de aandacht gebracht. De leerlingen uit STW organiseren activiteiten om de rechten van het kind aan te kaarten.

Januari 2015

Heel wat oud-personeelsleden bezoeken onze school en genieten van een gezellig samenzijn.

Er wordt werk gemaakt van de verbouwingen van de oude turnzaal. Tegen het einde van het schooljaar zouden hierin heel wat nieuwe lokalen gevestigd moeten zijn.

Ook de werkplaats lassen wordt onder handen genomen.

Februari 2015

"VTI eat & meet" vindt voor het eerst plaats. Een ontmoetingsmoment tussen oud-leerlingen en leerkrachten.

Er wordt een piepconcert gehouden op onze school tegen de geplande besparingsmaatregelen in het onderwijs.

De eskimoonfuif wordt opnieuw een succes.

Mei 2015

Het schooltoneel "Xveria, land van verloren zielen" wordt tot 4 maal vertoond. De toeschouwers zijn enthousiast!

Todayland, een kleinschalig festival, wordt georganiseerd op onze school. Ambiance verzekerd!

Op de open dag worden de nieuwe lokalen in de B-blok plechtig ingehuldigd.

Juni 2015

Heel wat 6des en 7des nemen afscheid van onze school op de proclamatie.

September 2015

777 leerlingen starten het nieuwe schooljaar op onze school.

2016-2017

November 2016

De tweede solidariteistquiz is een groot succes.

Februari 2017

Voor de laatste maal wordt een kaarting georganiseerd.

De themadag ‘Leger’ kent een groot succes.

Maart 2017

Klas 6 Ha behaalt met hun virtueel bedrijf goud op de Cofeb-beurs.

Alle leerlingen krijgen tijdens de culturele dag een cultuurbad.

Het schoolbestuur koopt een nieuwe loods met een oppervlakte van 1820 m² aan.

De afdeling elektriciteit neemt er zijn intrek.

April 2017

In de boterhallen wordt een quiz georganiseerd tvv ons bouwkamp naar Nepal.

De lesmarathon brengt €700 op voor het goede doel.

Mei 2017

Zara Cottry en Ward Dejonckheere uit het 6de jaar elektrische installatietechnieken behalen met hun eindwerk ‘Meetstation om de drukte in de treinen te monitoren’ de eerste prijs in de BERT-wedstrijd (Belgian Railways Competention for Technicus).

Leerlingen en personeelsleden schitteren in CC Kruispunt tijdens het schooltoneel ‘Focus’. De tekst en de regie komt van leerkracht Xandrien Depickere.

De eerste graad trekt naar Disneyland.

Juni 2017

Onze school krijgt een uitmuntend rapport van de GOK-inspectie.

2017-2018

September 2017

Op 1 september start de nieuwe studierichting 7de specialisatiejaar Se-n-Se (Secundair na Secundair) Industriële onderhoudstechnieken.

Het duaal leren wordt als proefproject ingevoerd in het 5de jaar Lassen-constructie. Deze leerlingen volgen per week 20 uur les op de werkplek.

Het nieuwe schooljaar start onder het pastorale thema ‘Kijk eens door een andere bril’.

Het schoolkrantje ‘Contact’ wordt niet meer uitgegeven. De informatie wordt wekelijks verspreid via een digitale nieuwsbrief en via de sociale media.

Alle leerlingen van het 3de jaar tso en het 3de jaar onthaal en retail stappen in het laptopproject.

Oktober 2017

De nieuwe bisschop Lode Aerts gaat in gesprek met onze leerlingen.

November 2017

De afdelingen elektriciteit en metaal maken originele kerstverlichting voor de gemeente Woumen.

Januari 2018

De namen Vrij Technisch Instituut en St.-Aloysiuscollege verdwijnen. De gemeenschappelijke naam wordt ’t Saam campus Cardijn & Aloysius.

Februari 2018

De 15de editie van de schoolfuif Eskimoon in de Boterhallen van Diksmuide kent een recordopkomst.

Tijdens de krokusvakantie trekken de leerlingen van de eerste en de tweede graad op skireis.

Maart 2018

De school krijgt subsidies van de provincie voor het vergroeningsproject. Zo’n 200 bomen en struiken worden gepland.

Drie leerlingen uit de studierichting industriële wetenschappen gaan door in de Wiskundeolympiade.

April 2018

Leerlingen en personeelsleden tonen hun talent tijdens het spektakel ‘Vti’s got talent’.

’t Saam campus Cardijn behaalt een finaleplaats in de MNM-wedstrijd ‘De strafste school’. Tom De Cock en Nora Gharib leggen een weg af doorheen “ ’t Saam airport”.

Mei 2018

Het nieuwe sanitair blok op de speelplaats wordt in gebruik genomen.

Tijdens de open dag organiseert de afdeling Onthaal en retail een treffende modeshow.

Het schooljaar wordt afgesloten met een muziekfestival op school ‘Todayland’

2018-2019

September 2018

1 september : de start van het 60ste schooljaar!

De leerlingen worden ontvangen in retro stijl.

Als pastoraal thema wordt gekozen ‘Stap je mee?’.

De leerlingen van het 6de jaar tso en 7de jaar bso trekken op buitenlandse studiereis naar Bulgarije, Berlijn, Verona, Barcelona.

Stadsdichter Maarten Inghels maakt een rondvaart met een vlot op de Ijzer. Het vlot werd gemaakt door de leerlingen van de houtbewerking.

De leerlingen van het 5de jaar Lassen-constructie en het 5de jaar Elektrische installaties krijgen de kans om het traject duaal leren te volgen.

Oktober 2018

Op de GMV-dag worden activiteiten georganiseerd rond gezondheid – milieu en veiligheid.

In het kader van het vergroeningsproject wordt een poel en een buitenklas aangelegd.

November 2018

Voor het eerst wordt een gemeenschappelijke viering voor de overleden leerlingen van ’t Saam campus Cardijn & Aloysius georganiseerd in de decanale kerk van Diksmuide.

De derde solidariteitsquiz is een groot succes.

December 2018

De afdeling elektriciteit maakt sfeervolle kerstverlichting voor de actie Woumen-Kerstdorp.

Februari 2019

Op 1 februari 2019 telt onze school 800 leerlingen. Het grootste aantal ooit !

De Eskimoonfuif wordt een vaste waarde in de regio. Er waren 1000 aanwezigen !

In de houtafdeling komt een nieuwe 3-assen gestuurde formaatzaag.

De ouderraad organiseert voor de eerste maal een gezond ontbijt.

De ouderavond voor de kandidaat-leerlingen van het eerste jaar gaat voor de eerste maal door in CC Kruispunt.

Maart 2019

De oud-personeelsleden hebben een gezellig ontmoetingsmoment in Het Jagershof te Woumen.

De leerlingen van het 6de jaar Marketing en Ondernemende behalen de tweede prijs op de Belfair-beurs in Brussel.

Onze school maakt een doorlichting mee. 7 inspecteurs zijn een hele week op school aanwezig en beoordelen de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school krijgt een gunstig advies.

April 2019

De nieuwe lerarenkamer wordt in gebruik genomen.

Mei 2019

Voor de eerste maal wordt een bezinningsweekend op vrijwillige basis georganiseerd met als thema ‘Weg is weg’.

Leerkrachten Tobias Noë en Jarryd Spiesschaert organiseren het schooltoneel ‘De Roze Ridder’.

De leerlingen van het 5de jaar nemen deel aan de lesmarathon. De opbrengst wordt geschonken aan ‘Duin en Polder’.

Op de vooravond van de open dag wordt campusoverstijgend een infoavond georganiseerd voor de kandidaat-leerlingen van het eerste jaar.

Juni 2019

Leerlingenbegeleider Eddy Decaestecker gaat met pensioen.

Juli 2019

70 leerlingen ui de eerste graad trekken op schoolkamp naar ‘De Rokken’ in Roeselare.

2019 - 2020

September 2019

Op 1 september zijn er 765 leerlingen op school.

De nieuwe eerste graad wordt georganiseerd over de campussen heen.

Naast 27u algemene vorming kiezen de leerlingen volgens hun interesses twee pakketten van 2 u.

Sofie Descamps wordt de directeur van de eerste graad over de beide campussen.

Alle leerlingen in het eerste jaar werken met een eigen pendevice.

De nieuwe studierichting IT & netwerken gaat van start.

November 2019

De solidariteitsquiz wordt georganiseerd in Salons Saint Germain.

Het huursubsidiedossier voor de bouw van een nieuwe school wordt goedgekeurd.

Januari 2020

De leerlingen van het zesde jaar organiseren drie themadagen nav hun laatste 100 dagen.

Februari 2020

30 leerlingen nemen deel aan het bezinningsweekend op vrijwillige basis .

De Eskimoonfuif gaat voor het eerst niet door in de Boterhallen maar in de loods Lootens.

De oud-personeelsleden komen samen in Salons Notredame te Beerst.

Maart 2020

Als gevolg van de corona pandemie sluit de school haar deuren op maandag 18 maart. De leerlingen krijgen nu afstandsonderwijs. Alle parascolaire activiteiten worden geannuleerd.

De digitalisering gaat met grote sprongen voorwaarts. Werken in teams of met One Note, het volgen van een Webinar… wordt een dagelijkse gewoonte.

Aan de voorgevel van het voorgebouw wordt zonwerende folie gehangen. De inkom van blok A wordt verfraaid met het logo, de baseline en het opvoedingsproject van de school.

Mei 2020

Op 15 mei wordt de school terug opgestart. De school wordt opgesplitst in vier bubbels. De leerlingen van het tweede, vierde en zesde jaar mogen gespreid over de week gedurende twee dagen naar school. De leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar komen nog drie maal één dag naar school.

Er worden examens ingericht voor de leerlingen van het tweede, vierde en zesde jaar.

Juni 2020

Voor het eerst in de geschiedenis van onze school wordt de opendeurdag geannuleerd.

De geïnteresseerde ouders en kandidaat-leerlingen kunnen via online inschrijven een afspraak maken voor een rondleiding op school.

De ouderraad neemt afscheid van haat voorzitter Sonja Calie.

Juli 2021

Het schooljaar eindigt pas op vrijdag 3 juli.

Op donderdag 2 juli wordt de proclamatie coronaveilig georganiseerd op de speelplaats. De leerkrachten en de directie zijn voor deze plechtige gelegenheid uitgedost in een professor toga en hoed.

Leerkracht Jonny Dekeyser, leerkracht wiskunde, gaat met pensioen.

Op 4 juli wordt ter vervanging van het traditionele schoolkamp een coronaveilig schooldagkamp georganiseerd.

2020-...
 

2020-2021

September 2020

Op 1 september starten over de campussen heen 235 leerlingen in het eerste jaar. Dit is het grootste aantal ooit.

De twee vrije secundaire scholen van Diksmuide, ’t Saam campus Aloysius en ’t Saam campus Cardijn vormen samen een nieuwe scholengemeenschap Sint-Aloysius. Isabelle De Keyser is campusdirecteur van campus Aloysius. Sofie Descamps is campusoverstijgend directeur voor de eerste graad. Tommy is voor de beide campussen de technisch directeur. Bart Laleman is campusdirecteur van campus Cardijn en tevens coördinerend directeur van de nieuwe scholengemeenschap. Andy Hoedt wordt door het schoolbestuur aangesteld als nieuw pedagogisch directeur in campus Cardijn.

De school start onder code geel. Strikte veiligheidsmaatregelen zijn geldig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moet iedereen op het schoolterrein regelmatig de handen wassen/ontsmetten en is het dragen van een mondmasker verplicht.

Over de beide campussen wordt binnen de modernisering van het secundair onderwijs het tweede jaar uitgebouwd. Naast de basisvorming kiezen leerlingen één of twee basisopties en een keuzepakket.

Nieuwe duale studierichtingen gaan van start : 7de specialisatiejaar zorgkundige-duaal, 7de specialisatiejaar elektrotechnicus.

Het pastoraal jaarthema luidt : ‘Yes, O my God’!

De ouderraad verwelkomt de nieuwe voorzitter Wim Dewulf.

Op 28 september worden de personeelsleden in de bloemen geplaatst die in het voorbije schooljaar ouder of grootouder geworden zijn.

Op regelmatige tijdstippen moeten leerlingen en/of personeelsleden die besmet zijn 5 tot 10 dagen in quarantaine.

Oktober 2020

Het 5de jaar Sociale en technische wetenschappen ontvangt van de stad Diksmuide een cheque twv €1500 voor haar zwerfvuilactie ‘Mooimakers’.

November 2020

Na de herfstvakantie wordt code oranje ingevoerd. De leerlingen van de eerste graad komen voltijds naar school. De leerlingen van de tweede en de derde graad volgen minimaal 50% afstandsonderwijs.

De plannen voor het masterplan van ‘De school voor de toekomst’ krijgen meer en meer vorm. Binnen de verschillende geledingen (schoolbestuur, personeel, ouderraad, schoolraad, leerlingenraad) worden de plannen toegelicht.

December 2020

De werkgroep pastoraal organiseert nav de Warmste week en nav Welzijnszorg de actie ‘De winkelkar’. Droge etenswaren, verzorgingsartikelen, speelgoed… worden geschonken aan de ouders die het financieel moeilijk hebben.

Op de speelplaats wordt vlaggenmastkerstboom geplaatst met 1500 lichtjes.

De klassenraden en het oudercontact verlopen digitaal.

Er wordt een minibus gekocht die dienst doet voor beide campussen van ’t Saam.

Januari 2021

Johan Lannoye, leerkracht wetenschappen, gaat met pensioen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden de lokalen sterk geventileerd. Als nieuwjaarsgeschenk krijgen de leerlingen en de personeelsleden een fleece dekentje zodat ze het warm kunnen houden.

Februari 2021

Als gevolg van de coronamaatregelen wordt de Eskimoonfuif geannuleerd.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt aansluitend op de krokusvakantie een afkoelingsweek georganiseerd.

Maart 2021

De bijeenkomst van de oud-personeelsleden gaat digitaal door.

April 2021

Na de paasvakantie worden de lessen geleidelijk aan opgestart. De leerlingen van de eerste graad komen voltijds naar school. De leerlingen van de tweede en de derde graad komen halftijds naar school.

Mei 2021

Voor de tweede maal kan de traditionele jaarlijkse Open Dag niet doorgaan.

Er worden drie info-en inschrijvingsdagen georganiseerd voor de leerlingen van het zesde leerjaar.

Het project ' Saam Karavaan brengt interviews en muziek op de speelplaats en in diverse instellingen. Het is een mooie opsteker voor velen die zich met hart en ziel hebben ingezet tijdens de coronaperiode.

Juni 2021

De proclamatie wordt coronaproof gehouden op de speelplaats van de school.

De eerste leerlingen studeren af in de studierichtingen elektromechanische technieken duaal en informaticabeheer.

Tijdens de proclamatie behaalde leerling Sander Callewaert de eerst prijs Wout Theuws met zijn geïntegreerde proef 'Optimalisatie van een waterfiltrage- en recyclagesysteem voor productie'.

Leerkracht economie Ann Maertens en leerkracht lassen-constructie Marc Vanhoucke gaan met pensioen.

2021-2022

Juli 2021

85 leerlingen en 14 leerkrachten-opvoeders beleven een schitterend schoolkamp in Leisele.

September 2021

Het nieuwe schooljaar start met als thema de Olympische Spelen: 'You are gold!'

De onderwijsvernieuwing zet zich verder in het derde jaar. Er worden drie studiedomeinen aangeboden: Economie en Organisatie -- Maatschappij en Welzijn -- STEM.
Binnen deze domeinen worden studierichtingen aangeboden met drie finaliteiten: domeingebonden doorstroom -- doorstroom/arbeidsmarkt -- arbeidsmarkt.
Volgende studierichtingen worden aangeboden:

November 2021

Wegens het sterk stijgend aantal coronabesmettingen krijgen alle leerlingen in de derde week van november afstandsonderwijs.

Februari 2022

The Masked Singer 't Saam edition gaat van start.
Gedurende enkele maanden geven enkele personeelsleden het beste van zichzelf in spetterende filmpjes. De winnaar wordt bekend gemaakt in de maand mei tijdens Todayland.

Maart 2022

  • Op 9 maart organiseert de pastorale werkgroep een mondiale dag. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende workshops.
  • De leerlingenraad organiseert op 14 maart een themadag: 'Pi-dag'.

Mei 2022

  • De leerlingenraad organiseert een festival op school 'Todayland' met een optreden van de Bromeo's.
  • Leerkrachten Tobias Noë en Maarten d'Hondt slagen erin om met een 70-tal leerlingen en leerkrachten een zelfgeschreven prachtig schooltoneel 'De Tijdrace' op de planken te zetten.
  • Op 22 mei heeft ons jaarlijks schoolfeest plaats. De traditie wordt doorbroken. De opendeur gaat niet meer door tijdens het weekend van O.L.H. Hemelvaart. Naast het schoolfeest worden er op twee zaterdagen info- en inschrijvingsmomenten georganiseerd.

Juni 2022

  • De proclamatie voor onze laatstejaars gaat opnieuw door in CC Kruispunt.
    Aansluitend is er een Prombal in Zonnestraal.
  • Stefaan Van Bockstael gaat met pensioen. Hij was leerkracht hout en tevens technisch coördinator van de afdeling.

Juli 2022

Gedurende de eerste week van julie gaat het schoolkamp door in De Mote in Koekelare.

2022-2023

September 2022

Op 1 september zijn er 780 leerlingen ingeschreven op onze campus.

Het schooljaar starten we met als jaarthema ‘Vertrouwen uitstralen’.

De onderwijsvernieuwing zet zich door in het vierde jaar.

Het middaggebeuren wordt georganiseerd in samenwerking met het cateringbedrijf Scolarest.

Het onderhoud gebeurt door drie vaste medewerkers; Jan Devaere, Alina Marcu en Marleen Vandekerckhove.

Oktober 2022

Het schoolbedrijf van het 5de jaar Kantoor steunt dit jaar twee goede doelen; Pelicano (Kinderen in armoede) en het Zorghuis Oostende (Opvang voor kankerpatiënten).

In Smartschool wordt de digitale agenda vervangen door de Planner.

Op 28 oktober organiseert de leerlingenraad een themadag Dress to impress #horroedition

Naar aanleiding van ons jaarthema wordt er in elke klas een klaskaars geplaatst.

November 2022

Naar aanleiding van de advent wordt een inzamelactie gehouden ‘Hoopvol uitkijken naar een pakje onder de kerstboom’.

Op de speelplaats worden 4 grote adventskaarsen geplaatst. Samen met de kerstboom en kerststal brengen ze de nodige kerstsfeer op de speelplaats.

Januari 2023

De GMV-werkgroep organiseert ’t Saam Safari, een ontdekkingstocht doorheen de natuur op school.

Februari 2023

De ouderraad organiseert een Gezond Valentijnontbijt.

De leerlingen van 1 BIT leren schaken.

De afdeling hout investeert in een hypermoderne computergestuurde kantenverlijmer.

Maart 2023

Op 8 maart wordt the Greatest show georganiseerd. Onze leerlingen schitteren met hun talenten op het podium van CC Kruispunt.

Drie leerlingen uit klas 6 Handel behalen de eerste prijs op de Belfair beurs in Mechelen.

April 2023

De leerlingen van het vijfde jaar wonen een klassiek concert bij in het Brugse concertgebouw.

Mei 2023

Op zondagnamiddag 14 mei opent onze campus haar deuren voor het grote publiek. Met trots stellen de laatstejaars hun eindwerken voor.

Onze leerlingen van het 5de jaar houttechnieken behalen met hun project ‘verstelbare stoel’ de eerste plaats op de Woodskills Challenge. Het is een nieuwe challenge onder alle scholen met de richting hout in West-Vlaanderen.

Juni 2023

Leerkrachten Benny Pauwels en Marina Louagie gaan met pensioen.

Juli 2023

De leerlingen van de eerste en de tweede graad beleven een schitterend schoolkamp op het domein ‘Ter Elven’ in Poperinge.

2023-2024

September 2023

Het nieuwe jaar start onder het thema ‘Wondere ruimte’ Vlieg je mee?

Op 1 september starten 820 leerlingen op onze campus.