TEL   051 50 10 27   |   info@tsaam.be   |   ma - vrij 8.00u. - 17.00 u.

Laptopproject

WAT?

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. We zijn dan ook overtuigd dat het laptopproject een stap in de goede richting is om uw zoon of dochter hierin op te leiden.


In alle klassen is er een snelle draadloze internetverbinding. Hierdoor creëren wij een hedendaagse en boeiende leeromgeving.
Klassen waar de leerlingen gebruik maken van een eigen laptop.
laptopproject

WAAROM? Het gebruik van een laptop in de les heeft een heleboel niet te ontkennen voordelen.

 • • Besparing op kopieën en leerboeken.
  • Leerboeken en invulschriften die niet meer aangekocht hoeven te worden.
  • Digitale leerboeken en invulschriften die steeds up-to-date zijn.
  • Leerlingen leren informatie kritisch opzoeken via internet.
  • Leerkrachten kunnen via digitale weg differentiëren.
  • Leerlingen worden vertrouwd met nieuwe media en ontwikkelen broodnodige vaardigheden in ict. • Leerlingen kunnen thuis met medeleerlingen samenwerken aan oefeningen.
  • Doordat iedereen dezelfde laptop heeft, krijgt elke leerling identieke mogelijkheden.
  • Steeds meer lespakketten die met de laptop werken. Geen aankoop meer van een duur grafisch rekentoestel.
  • Met behulp van het laptopproject onze leerlingen extra en zeer belangrijke competenties meegeven:
  - Vaardigheden in ict.
  - Vertrouwdheid met nieuwe media.
  - Kritisch omgaan met digitale bronnen.

De school kiest bewust voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken. Deze keuze komt voort uit volgende bedenkingen.

 • • Tijdens een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel.
  • Bij een panne na enkele minuten al kunnen werken met een vertrouwd reservetoestel garandeert een continu lesverloop wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of een examen.
  • Een stevig toestel gemaakt voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren om zo veel als mogelijk schadegevallen te beperken. Dit is beter dan toestellen die hoofdzakelijk in de huiskamer blijven.
  • Vlotter klasverloop door gelijke softwareversies (programma’s, drivers, videocodecs, …)
  • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
  • Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling, …).
  • Scherpe aankoopprijs is onderhandelbaar door de hoge bestelhoeveelheid.
  • Identieke installatie die geoptimaliseerd is voor het toestel.
  * Geen afgunst tussen leerlingen.

HOE?
Een laptop is een extra en zware kost. Die trachten wij te compenseren door andere kosten te beperken. Op die manier wordt het laptopproject een zelf bedruipend systeem. Ook door de kostprijs te spreiden over meerdere schooljaren proberen we de laptop voor iedereen mogelijk te maken (+/- €60 per trimester). Na vier schooljaren wordt de laptop eigendom van de leerling.

WE GAAN ERVOOR!
Voor ieder van ons is het een uitdaging om met het gebruik van de laptops mee te evolueren met de digitale wereld waarin onze jongeren leven.
Een sterk ict-team zorgt voor een performant netwerk en een snelle eerstelijns ondersteuning. Het lerarenkorps wordt waar nodig bijgeschoold en ondersteund.
Het laptopproject is een groeiproces waarin wij, met behulp van de ouders, elk jaar willen bijleren. We gaan ervoor!

Categorie: