Laptopproject

In ons pedagogisch project vinden we als vierde punt het volgende terug: 'We gebruiken tijdens de lessen moderne didactische middelen".

Vanuit deze doelstelling zijn we er van overtuigd dat elke leerling met een pen device in de klas een doel is dat we op dit moment moeten nastreven. De laptop behoort niet alleen tot de leefwereld van onze leerlingen, maar we zien het ook als onze taak om hen op een verantwoorde manier met dit toestel te leren omgaan. Een laptop is immers niet meer weg te denken uit het leven van onze jongeren en maakt ook wezenlijk deel uit van het hoger onderwijs of het beroepsleven.

De mogelijkheden van een pen device zijn enorm geëvolueerd en daarom geloven we dat ze in ons huidig onderwijs een echte meer- waarde kunnen betekenen. Een pen device maakt niet alleen andere toestellen zoals een rekenmachine overbodig, maar kan ook bepaalde kopieën, handboeken, cursussen… vervangen. Bovendien maakt het toestel het mogelijk om op elk moment van de les andere onderwijsmethodes in te zetten zoals zoek- opdrachten, gedifferentieerde oefeningen, extra uitleg via filmpjes, samenwerken aan eenzelfde document…

We geloven dat een toestel met pen de juiste keuze is voor onze leerlingen. Via dit toestel kan je de laptop ook gebruiken als tablet en kunnen de leerling op het scherm schrijven, markeren, aanduidingen maken… Ze kunnen via OneNote en Teams alles bundelen, taken indienen, structureren, verbeteren… Op die manier biedt het toestel een grote meerwaarde.

We kiezen bewust voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen. Deze keuze heeft immers heel wat voordelen. Tijdens een defect van het eigen toestel krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan werken met een vertrouwd toestel. We kiezen ook voor een stevig toestel dat gemaakt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren om zo veel mogelijk schade te beperken. Doordat de leerlingen allemaal dezelfde software op hun computer hebben, kunnen de lessen vlotter verlopen. De grote hoeveelheden zorgen er voor dat we een scherpe prijs kunnen onderhandelen en dat er een uitgebreid servicepakket (onderhoud, herstellingen…) bij het toestel zit. Alle leerlingen beschikken ook over hetzelfde toestel, waardoor er geen afgunst hoeft te zijn.

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben, kan het toestel een groot voordeel opleveren. Programma’s als Alinea zijn op elk moment beschikbaar om leerlingen met dyslexie te ondersteunen. Doordat cursussen en handboeken digitaal beschikbaar zijn, kunnen leerlingen het programma ook thuis gebruiken om te studeren en taken te maken. Dankzij de woordvoorspeller in Alinea leren de leerlingen met dyslexie gemakkelijker en met minder fouten schrijven. We maken hen met andere woorden zelfredzaam. Voor leerlingen met een schrijfproblematiek kan de computer constant gebruikt worden en kunnen taken en toetsen altijd getypt worden waardoor het voor de leerkrachten gemakkelijker verbeteren is. Bovendien voelt een leerling met een ondersteuningsbehoefte zich minder een uitzondering en is het voor hen gemakkelijker om gebruik te maken van de mogelijkheden.

Op financieel vlak vraagt de pen device uiteraard een grotere bijdrage van de ouders. Toch zijn we er van overtuigd dat deze bijdrage te verantwoorden is. Een dergelijk toestel kan voor een deel gerecupereerd worden doordat bepaalde zaken niet meer betaald moeten worden. We denken aan de rekenmachine, een deel van de kopieën, een deel van de dure hand- en werkboeken. Bovendien willen we er naar streven om het toestel zo betaalbaar mogelijk te maken voor de ouders door de kostprijs over verschillende maanden en jaren te spreiden.

Inclusief Microsoft Office

De leerlingen krijgen allemaal een e-mailadres van de school dat ze nodig hebben om aan te melden op hun Office 365 omgeving. Aan deze account is er ook het gratis downloadrecht van Office Pro Plus 2016 (Word, Excel, PowerPoint...) gekoppeld (Winkelwaarde ongeveer €100). Koop dus geen Office bij de aanschaf van een nieuwe PC, laptop, tablet of smartphone.

Met je login kun je dit gratis op 5 vaste en 5 mobiele toestellen installeren. De installatie is ook geschikt voor Android en Apple toestellen (iPhone, iPad...).

Smartschool en Office 365 als leerplatform

Anno 2020 is het heel normaal dat er naast papier ook heel wat leerstof, oefeningen, remediëring, lesmateriaal... digitaal ter beschikking is. We doen dit hoofdzakelijk via het leerplatform SmartSchool, maar ook via Office 365 waar Sharing, Collaborating en Following de essentie zijn. In de huidige professionele omgevingen, hogescholen en universiteiten zijn dit ook de kern- woorden. Onze leerlingen worden hier voldoende voorbereid op later.

We gaan ervoor!

Voor ieder van ons is het een uitdaging om mee te evolueren met de digitale wereld waarin onze jongeren leven. Een sterk ict-team zorgt voor een performant netwerk en een snelle eerstelijnsondersteuning. Het lerarenkorps wordt waar nodig bijgeschoold en ondersteund. De invoering van een pen device is een groei- proces waarin wij, met behulp van de ouders, elk jaar willen bijleren. We gaan ervoor!

Meer info kun je altijd krijgen bij het ICT-team van de centrale administratieve dienst. Hans Defevere, Jeroen Lauwyck en Andy Vens.

Op beide campussen is er ook eerstelijnsondersteuning.
Campus Aloysius: Stijn Ketels,
Campus Cardijn: Mieke Loontjens